PRAVILA ULTRA EUROPE “LET’S CELEBRATE LOVE” NAGRADNOG NATJEČAJA

PRAVILA ULTRA EUROPE “LET’S CELEBRATE LOVE” NAGRADNOG NATJEČAJA

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike i jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjenja svih uvjeta navedenih u ovim pravilima.

Članak 1

Organizator nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love” i voditelj obrade podataka je MPG LIVE d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 67208891112, e-mail: [email protected], u daljnjem tekstu “Organizator”.

Instagram profil na kojem je nagradni natječaj objavljen www.instagram.com/ultraeurope/ upravlja tvrtka Envy d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 35359755966 e-mail: [email protected], koja je također Administrator ovog natjecanja i Voditelj obrade podataka, u daljnjem tekstu “Administrator”.

Natjecanje “Let’s Celebrate Love” je sponzorirano od strane Travel2Ultra samo za smještaj. Travel2Ultra nije uključen u obradu osobnih podataka.

Natjecanje “Let’s Celebrate Love” nije administrirano ili sponzorirano od strane Ultra Worldwide, uključujući i povezane subjekte Ultra Worldwide, nasljednike, dodijeljene, dužnosnike, direktore, zaposlenike, osloboditelje od odgovornosti i agente (zajedno, “Ultra Worldwide”). Sudionici se slažu da Ultra Worldwide nema odgovornost ili obvezu prema sudionicima u vezi s natjecanjem ili bilo kojom nagradom. Sudionici se slažu da se sve pritužbe ili pitanja moraju uputiti Organizatoru, a ne Ultra Worldwide.

Pobjedničko natjecanje organizirano je u svrhu promocije Ultra Europe Festivala.

Trajanje natjecanja “Let’s Celebrate Love” je od 00:00 sati po srednjoeuropskom vremenu (CEST) do 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu (CEST) 14. veljače 2024. godine

Članak 2

U ovom nagradnom natječaju bit će proglašen 1 pobjednik među svim sudionicima.

Pobjednik pobjedničkog natjecanja dobit će:

 1. 2x VIP FAN PIT ulaznice (3 dana)
 2. 2x Merch paket;
  1. Šilterica
  2. Sunčane naočale
  3. Majica s popisom izvođača
  4. Narukvice
 3. Smještaj u hotelu
  1. 3 noćenja; dvokrevetna/soba s dva kreveta (petak-ponedjeljak)
  2. Hotel u Splitu

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.088€ (PDV uključen). Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

Putovanje na Ultra Europe Festival osigurava smještaj i uključeno je u nagradu.

Članak 3 – Sudionici nagradnog natječaja

Sudionici u nagradnom natječaju (dalje „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe iz svih zemalja svijeta koje ispunjavaju uvjete nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love” na Instagramu.

Zaposlenici Organizatora MPG LIVE d.o.o., Administratora Envy d.o.o. i Sponzora nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love” ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju “Let’s Celebrate Love”.

Članak 4

Sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju odvija se na Instagramu (https://www.instagram.com/). Da bi sudjelovao u ovom nagradnom natječaju, sudionik mora imati javni Instagram profil i ispuniti sve tražene uvjete:

 1. Kliknite naljepnicu “ADD YOURS” na ULTRA Europe priči i podijelite svoj trenutak ljubavi prema ULTRA Europe.
 2. Objavite to od 00:00 sati po srednjoeuropskom vremenu (CEST) do 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu (CEST) 14. veljače 2024. godine

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5 – Trajanje nagradnog natječaja

14. veljače 2024. godine u 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu (CEST) nagradni natječaj završava. U narednih 8 dana, pobjednik će biti proglašen od strane službenog žirija Organizatora na temelju kreativnosti sudionika.

Pobjednika će se obavijestiti putem Instagramove poruke do 22. veljače 2024. godine

Rezultat nagradnog natječaja i objava pobjednika bit će objavljeni na Instagramu Ultra Europe https://www.instagram.com/ultraeurope/ najkasnije 8 dana nakon završetka nagradnog natječaja.

Članak 6

Isplata nagrada u gotovini nije moguća.

Sve prijevare i manipulacije ovim nagradnim natječajem su zabranjene i suspendirat će sudionika iz nagradnog natječaja.

MPG LIVE d.o.o. zadržava pravo diskvalificirati sudionika ako se ponaša protivno ovim uvjetima.

MPG LIVE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete sudjelovanja i kraj “Let’s Celebrate Love” nagradnog natječaja prije navedenog kraja u ovim pravilima o čemu će svi sudionici biti obaviješteni na web stranici gdje su pravila natjecanja objavljena.

Utjecaj na službeni žiri Organizatora nije dopušten.

Nagrade će biti poslane od strane Organizatora u roku od 7 dana od datuma objave pobjednika, ili tijekom tog razdoblja pobjednik mora preuzeti nagradu od Organizatora ako se složi s preuzimanjem nagrade na taj način.

Slanjem/podnošenjem nagrade, sve obveze Organizatora natjecanja prema dobitnicima su završene i nagrada se ne može zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu.

Članak 7

Svi osobni podaci sudionika bit će korišteni, obrađeni i pohranjeni samo za “Let’s Celebrate Love” nagradni natječaj i neće se koristiti u druge svrhe. Prijenos podataka trećim stranama neće se dogoditi, osim za subjekte uključene u natjecanje u skladu s ovim pravilima.

Prijavom za “Let’s Celebrate Love” nagradni natječaj, sudionici pristaju da Administrator kao Voditelj obrade podataka može obraditi podatke za provedbu nagradnog natječaja.

Voditelj obrade podataka i Voditelj obrade podataka obradit će sve osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Organizator i Administrator zadržat će osobne podatke sudionika nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love” za sljedećih 120 dana nakon završetka nagradnog natječaja, nakon čega će podaci biti izbrisani, osim osobnih podataka pobjednika, koji će se pohraniti 11 godina, prema zakonu o računovodstvu u svrhu dokazivanja isporuke nagrada.

Voditelj obrade podataka i Voditelj obrade podataka izbrisat će osobne podatke nakon završetka nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love” i neće ih koristiti u druge svrhe.

Dostava podataka je dobrovoljna, ali je potrebna za sudjelovanje u natjecanju. Ako sudionik smatra da obrada podataka krši zaštitu njegove/njezine privatnosti ili osobnog života ili je suprotna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade podataka za objašnjenje i ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

Svaki sudionik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade podataka pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezinog povlačenja.

Voditelj obrade podataka neće otkriti ili dati informacije trećim stranama osim subjektima uključenim u provedbu natjecanja. Pobjednik “Let’s Celebrate Love” natjecanja pristaje da Organizator može koristiti njegovo ime i adresu (navodeći samo grad i državu) i video kojim se prijavio na natjecanje i koji pobjednik sam pošalje Voditelju obrade podataka i Voditelju obrade podataka, u vezi s objavom preuzimanja nagrada u člancima i izvješćima bez naknade, u svrhu javnog objavljivanja rezultata natjecanja “Let’s Celebrate Love”.

Članak 8

MPG LIVE d.o.o. prenosi osobne podatke izvan EU i EGP, osim Švicarske, posebno u Sjedinjene Američke Države, ali uvijek na temelju mjera zaštite podataka prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Članak 9

Instagram (Meta) nije odgovoran za promociju niti ima ikakve veze s njom te je oslobođen svake odgovornosti prema svakom pojedinom sudioniku. Instagram ne sponzorira niti upravlja nagradnim natječajem na bilo koji način, niti je na bilo koji način povezan s Facebookom/Instagramom.

Instagram ovdje služi kao platforma za provedbu natjecanja i ima pristup vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima o privatnosti, koje možete pronaći na: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0.

Članak 10

Sudionici automatski prihvaćaju trenutna službena pravila svojom prijavom za sudjelovanje u “Let’s Celebrate Love” nagradnom natječaju.

Organizator ima pravo otkazati ili zaustaviti nagradni natječaj u slučaju više sile.

Članak 11

Organizator, Administrator ili bilo koja tvrtka angažirana od strane Organizatora za provedbu nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love” ne preuzima odgovornost i ne mora platiti bilo kakvu vrstu naknade za troškove, štetu ili gubitke zbog kašnjenja i nedostatka provedbe nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love”, i tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju “Let’s Celebrate Love”.

Članak 12

Organizator je ovlašten, na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja, diskvalificirati sudionike ako krše pravne propise ili svojim postupcima narušavaju ugled ili štete interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja “Let’s Celebrate Love”, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, potpuno odustaju od svih potraživanja od Organizatora temeljem bilo kojeg oblika naknade za bilo kakve troškove ili štetu koja može nastati prilikom ispunjavanja svojih zadataka propisanih ovim pravilima.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice koje proizlaze iz zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava u funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili trećih strana
 • (ne) funkcioniranje interneta ili Instagrama i posljedice (ne) funkcioniranja bez obzira na razlog(e) funkcioniranja
 • ako sadržaj koji je stvorio sudionik krši prava, patente ili zaštitne znakove trećih strana, Organizator ima pravo ukloniti takav sadržaj bez razloga;
 • Organizator također ima pravo bez razloga ukloniti bilo kakav sadržaj koji predstavlja diskriminaciju, nemaran sadržaj i uvredu na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po svom vlastitom sudu.

Članak 13

Prihvaćanjem ovih pravila, pobjednik ovog nagradnog natječaja daje pravo Organizatoru na isključivo korištenje autorskih prava na prijavljeni rad i oglašavanje istog širom svijeta u offline i online medijima u svrhu objavljivanja rezultata nagradnog natječaja.

Članak 14

Prijavom na nagradni natječaj, sudionici odustaju od daljnjih potraživanja protiv Organizatora iz bilo kojeg razloga.

Članak 15

Organizator i Administrator ne preuzimaju odgovornost za gubitak poštanskih pošiljaka.

Članak 16

Organizator ne dodjeljuje dodatne nagrade iznad onih navedenih u trenutnim pravilima pobjedničkog natjecanja.

Članak 17

Organizator ne prihvaća pritužbe povezane s nagradnim natječajem 60 dana nakon zatvaranja nagradnog natječaja.

Članak 18

Županijski sud u Zagrebu nadležan je u slučaju spora između Organizatora i Sudionika.

U Zagrebu,
MPG Live d.o.o.
13. veljače 2024. godine
Organizator